woensdag 4 januari 2017

365 days of happinessHello creative world!Let’s stick with tradition first… I wish you all the best for the new year!

May it be a perfect one, with good health, a lot of love and laughter with family and friends 
and of course, with a lot of creativity!

Laten we traditie in ere houden…  Ik wens jullie allemaal een heel gelukkig nieuwjaar!

Moge het een perfect jaar zijn, met een goede gezondheid, mooie momenten vol liefde en lachen met familie en vrienden en uiteraard, een jaar vol creativiteit!


In this new year, I’m going to focus on myself, do more of what I like… Being creative! Also, I want to share more of what I do with you so, I’m going to reviving my  blog… starting now! I had to be creative on the first day of the new year. I always think about a word to define my year, but not this time because I know I can’t persevere :-) Instead, I took a quote to keep me going, “may all your dreams come true”.  As I said, more time for myself to do what I want and chase my dreams!

 In dit nieuwe jaar leg ik de focus graag eens op mezelf, met meer me-time en meer doen wat ik graag doe… creatief bezig zijn! Ook wil ik mijn creativiteit nog meer online gaan delen, mijn blog wat nieuw leven inblazen! Op de eerste dag van het jaar moest ik uiteraard creatief aan de slag. Normaal zoek ik een woord dat het komende jaar moet gaan definiĆ«ren, maar niet dit jaar, omdat ik weet dat het toch wat verwatert naarmate de tijd vordert. Dit jaar heb ik dan ook een quote gekozen die me dat extra duwtje in de rug moet geven, “moge al je dromen uitkomen”. Zoals ik zei, meer tijd voor mezelf nemen, meer doen waar ik zin in heb en mijn dromen najagen! 


Another tradition are “Best Wishes” cards. I didn’t really feel the Christmas Spirit this year, so I’m going with New Year’s cards instead :-) I kept it CAS (clean and smple), a little bit of inking and stenciling and to finish it off a quote stamp which says it all, “365 days of happiness”! 

 Een andere traditie zijn de “Beste Wensen” kaartjes. Ik voelde dit jaar niet zo’n kerstkriebel dus heb ik ervoor gekozen om nieuwjaarskaartjes te maken J Ik heb voor een CAS kaartje gekozen deze keer met inkt, stencils en een spreuk die alles omvat, ik wens iedereen 365 dagen vol geluk!!

I hope y'all had a great start of the new year,
now let's get creative!!Greetings!

Ik hoop dat jullie allemaal een fijne start van het nieuwe jaar hebben genomen,
en nu... creatief aan de slag! Groetjes!